Đội ngũ kỹ thuật

Đăng ký thành viên thợ
Ngọc Phước

Ngọc Phước

Chuyên ngành

Điện dân dụng

Khu vực hoạt động

Cần Thơ

Kinh nghiệm trong nghề

5 năm

Minh Quân

Minh Quân

Chuyên ngành

Điện dân dụng - công trình

Khu vực hoạt động

Toàn TP Cần Thơ

Kinh nghiệm trong nghề

Hơn 10 năm